องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดค้า
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กุดค้า
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
image การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
info กิจกรรมสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
info กิจกรรมสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
info การส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม
info การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย
camera_alt กิจกรรมผลงาน
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [24 สิงหาคม 2565]
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [22 กรกฎาคม 2565]
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประชาคมรับฟังความคิดเห็น ในการปรับปรุง พัฒนา ทรัพย์สิน /ที่ดิน สาธารณประโยชน์ (ราชพัสดุ) ของชุมชน [19 เมษายน 2565]
การตั้งด่าน/จุดตรวจเพื่อป้องกันและปราบปรามการเกิดอุบัติเหตุบนท้องท้องถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ตั้งแต่ 11 - 17 เมษายน 2565 [17 เมษายน 2565]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์-ข่าวประกาศ
รายงานผลการขายพัสดุครุภัณฑ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ครั้งที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview51
ประชาสัมธ์ โครงการบอกดิน 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview63

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศราคากลาง-ผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนสะอาด-โพนสูง หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งฝน-โคกกลาง หมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30

cast ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศราคากลาง-ผลประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview12
folder facebookpage
เพจองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
ผู้บริหาร
play_arrow สายด่วน/สายตรง
นายวิมุตติ์ วิเชียรเครือ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า
โทร : 089-7148688
นายวิมุตติ์ วิเชียรเครือ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า
โทร : 089-7148688
นายประยูร บัวช่วย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า
โทร : 081-7083742
นายประยูร บัวช่วย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า
โทร : 081-7083742

สถิติ sitemap
วันนี้ 12
สัปดาห์นี้881
เดือนนี้4,897
ปีนี้58,764
ทั้งหมด111,652


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
30/09/2565
30/09/2565
การขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]
[แบบรายงาน]
กสธ.
29/09/2565
30/09/2565
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ
สน.บถ.
30/09/2565
30/09/2565
ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเรื่องรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภาฯ
สน.บถ.
30/09/2565
30/09/2565
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ
กสธ.
29/09/2565
30/09/2565
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
สน.คท.
29/09/2565
30/09/2565
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ