องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดค้า
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
group กองคลัง
(นางสาวสายรุ้ง วังคำแหง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 042-180664 ต่อ 2
(นางสาวชมภู่ ผุดผ่อง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 042-180664 ต่อ 2
(นางสาวภัททรษร ชัยชนะ)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
โทร : 042-180664 ต่อ 2
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางวิภาดา แสงกล้า)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี
โทร : 042-180664 ต่อ 2
(นางสาวเมวดี ไชยสิทธิ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 042-180664 ต่อ 2