องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดค้า
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
นายวิมุตติ์ วิเชียรเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลเกียรติคุณ รางวัล "สุดยอดผู้นำท้องถิ่น"ประจำปี 2566 สาขา การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
รายละเอียด : #มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ นายวิมุตติ์ วิเชียรเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลเกียรติคุณ รางวัล "สุดยอดผู้นำท้องถิ่น"ประจำปี 2566 สาขา การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน #รางวัลไทย เป็นสัญลักษณ์ของการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบคุณงามความดี ทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดินเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดำเนินการโดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ภายใต้ #โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนเป็น"คนดี ทำความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน"
ผู้โพส : admin