องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดค้า
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสาย อด.ถ.91-004 สายบ้านทุ่งฝน - โคกกลาง หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน กว้าง 5 เมตร ยาว 870 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,350 ตารางเมตร อบต.กุดค้า
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน (อบต.กุดค้า) ภายใต้กลุ่มอนุรักษ์พลังงานเเละพลังงานทดเเทนเศรษฐกิจฐานราก กทอ.65-07.0422
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.รหัสสายทาง อด.ถ. 91-015 สายบ้านกุดค้า-บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7 บ้านกุดค้า ต.ทุ่งฝน ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ขนาดยาว 1,870 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,090 ตารางเมตร
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed โครงการขุดลอกหนองหวาย หมู่ที่ 10 บ้านกุดค้า ขนาดกว้าง 62.40 เมตร ขนาดยาว 154.17 เมตร ลึก 3.50 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 33,876.00 ลูกบาศก์เมตร
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จัดซื้อรถบรรทุกดีเซลแบบดับเบิ้ลเเค็บ จำนวน 1 คัน
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed จัดซื้อรถบรรทุกดีเซลแบบดับเบิ้ลเเค็บ จำนวน 1 คัน
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed โครงการขุดลอกบ่อหอ หมู่ที่ 10 บ้านกุดค้า ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 85
rss_feed ซื้อรถยนต์ขยะบรรทุกน้่ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 83
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อด.ถ91-016 บ้านทุ่งฝน หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 97
rss_feed โครงการซ่อมเเซมฝายโค้น หมู่ที่ 5 บ้านโพนสูง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 116
rss_feed โครงการซ่อมเเซมฝายห้วยหิน หมู่ที่ 7 บ้านกุดค้า ตำทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 114
rss_feed โครงการขุดลอกห้วยกะเลา หมู่ที่ ๑๐ บ้านกุดค้า ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 112
rss_feed โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 129
rss_feed โครการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสะอาด-บ้านเชียง หมู่ที่ ๙ (บ้านโนนสะอาด)
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 129
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดค้า-โนนหอม รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ. 91-006 บ้านกุดค้า หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 130
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านกุดค้า-โนนหอม รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.91-006 บ้านกุดค้า หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 143
rss_feed ก่อสร้างถนน คสล. สายโนนสะอาด-โพนสูง หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งฝน อำเภอท่งฝน จังหวัดอุดรธานี
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 188
rss_feed โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ 13 บ้านศรีสงคราม
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 230
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนสะอาด-โพนสูง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 222
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก สายกุดค้า-โนนหอม บ้านกุดค้า หมู่ที่ 7
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 250
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งฝน-โคกกลาง หมู่ที่ 8
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 227
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งฝน-โคกกลาง หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 236
rss_feed โครงการขุดลอกลำห้วยกะเลา หมู่ีที่ 10 บ้านกุดค้า
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 236
rss_feed โครงการซ่อมเเซมฝาย คสล.หมู่ที่ 5,7,8,9,10,11,12,เเละ หมู่ที่ 13
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 252
rss_feed โครงการซ่อมเเซมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าช่วง หมู่ที่ ๖
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 143
rss_feed โครงการซ่อมเเซมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าช่วง หมู่ที่ ๖
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 238
rss_feed จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชการที่ 10 พร้อมติดตั้ง 2 ซุ้ม
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 142
rss_feed จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชการที่ 10 พร้อมติดตั้ง 2 ซุ้ม
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 256
rss_feed โครงการขุดลอกลำห้วยทรายตอนบน บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๑๒
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 146
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าช่วง-บ้านกุดค้า หมู่ที่ 10
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 146
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าช่วง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งฝน-บ้านโคกกลาง ตำบลบ้านนตาด
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 149
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าช่วง-บ้านกุดค้า หมู่ที่ 10
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 137
rss_feed จัดซื้อถังขยะ
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 144
rss_feed จัดซื้อถังขยะ
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 152
rss_feed โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าช่วง หมู่ที่ ๖
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 136
rss_feed ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมเเซม ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านกุดค้า หมู่ที่ 10
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 145
1 - 37 (ทั้งหมด 37 รายการ) 1