ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาเเละเผยเเพร่ โทรทัศน์เเอลอีดี (LED) แบบ Smart TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง