ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดค้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง