ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมเเซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-5528 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง