ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมเเซมถนนลูกรังในพื้นที่เขต อบต.กุดค้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง