ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมเเซมถนนลูกรังภายในพื้นที่บ้านท่าช่วง หมู่ที่ ๖ (สายลำห้วยโซ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง