ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง