ชื่อเรื่อง : จ้างเหมารถไม่ประจำทางโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (จำนวน 4 คัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง