ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าเเละวิทยุ ลำโพงขยายเสียงเเบบเคลื่อนที่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง