ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมเเซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขฉ 4846 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง