ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุโฆษณาเเละเผยเเพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง