messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดค้า
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
folder รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.25665 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า