องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดค้า
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ตราสัญลักษณ์

การติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า เลขที่ 294 หมู่ 12 อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4218-0664 ต่อ 1 (สำนักปลัดและกองการศึกษาฯ) ต่อ 2 (กองคลัง) ต่อ 3 (กองช่าง) ต่อ 4 (กองสวัสดิการฯ) ต่อ 5 (ผู้บริหาร) www.gudka.go.th e-mail : gudkasao.ud@gmail.com
แผนที่หน่วยงาน
แผนที่