องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดค้า
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
camera_alt กิจกรรมผลงาน
นายวิมุตติ์ วิเชียรเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลเกียรติคุณ รางวัล "สุดยอดผู้นำท้องถิ่น"ประจำปี 2566 สาขา การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน [2 มีนาคม 2566]
ประชาสัมพันธ์กรมควบคุมมลพิษ "การจัดการน้ำเสียในสถานพยาบาลและสถานที่ดูแลรักษาผู้ป่วย" [7 กุมภาพันธ์ 2566]
ประชาสัมพันธ์กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี "ส้วมสาธารณะ ปลอดภัย COVID-19" [7 กุมภาพันธ์ 2566]
ประชาสัมพันธ์กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี "5 ล ลดความเสี่ยง COVID-19" [7 กุมภาพันธ์ 2566]
ประชาสัมพันธ์กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี "ปรุงอาหาร......อย่างไร? ให้ปลอดภัยจากเชื้อแบคทีเรีย" [7 กุมภาพันธ์ 2566]
ประชาสัมพันธ์กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี "แม่บ้านอาหารถุงยึดหลัก 3 ป." [7 กุมภาพันธ์ 2566]
งานนมัสการหลวงพ่อทองคำประจำปี พ.ศ.2566 [1 กุมภาพันธ์ 2566]
ออกประชาสัมพันธ์ชี้แจงชักซ้อมความเข้าใจให้แก่ราษฎรผู้ครอบครอง ทำประโยชน์ในที่ดิน [27 ธันวาคม 2565]
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [24 สิงหาคม 2565]
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [22 กรกฎาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 1 - 10 (ทั้งหมด 54 รายการ)