messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดค้า
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
collections สถานที่สำคัญ
สำนักงาน (ภายนอก)
สำนักงาน (ภายใน)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าช่วง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกุดค้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโพนสูง
วัดโพธิ์ศรีทุ่ง
หนองปลาดุกค่า
ถนนเชื่อมจังหวัดอุดรธานี-สกลนคร
1 1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า