องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดค้า
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
group กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม
(นางสาวดิษญา กุหลาบเพชร)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 042-180664 ต่อ 5
ว่าง
นักวิชาการศึกษา
(ว่าง)
ครู คศ.1
(นางสาววราพร โลมินทร์)
ครู คศ.1
โทร : 042-180664 ต่อ 5
(นางสาวอารีย์ ยศเชียง )
ครู คศ.1
โทร : 042-180664 ต่อ 5
(นางพิสมัย จันทะดวง)
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 042-180664 ต่อ 5
(นางสาวพีระนุช นาคเสน)
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 042-180664 ต่อ 5
(นางบุบผา แสงทวี)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 042-180664 ต่อ 5
ว่าง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 042-180664 ต่อ 5