messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดค้า
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
check_circle ช่องทางการร้องเรียน-ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน
1. ติดต่อร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้วยตนเอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 2. ติดต่อร้องเรียน ร้องทุกข์ ทางไปรษณีย์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า 294 หมู่ 12 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 3. ติดต่อร้องเรียน ร้องทุกข์ ทางโทรศัพท์ เบอร์โทร. สำนักงาน 0-4218-0664 เบอร์โทร. นายกอบต.กุดค้า 04-9714-8688, 08-4726-2774 4. ติดต่อร้องเรียน ร้องทุกข์ ทางเว็ปไซต์ www.gudka.go.th
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563

ช่องทางศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

กระบวนการรับเรื่องร้อนเรียนทุกข์


× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า