messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
กุดค้า
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
image การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แนวทางข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า ประจำปีงบประมาณ 2563[7 มกราคม 2564]
9 ธันวาคม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล และการจัดงานเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)[9 ธันวาคม 2563]
1 1 - 2 (ทั้งหมด 2 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า